Tuesday, Aug 30, 2022

Oxherd (Bokudo) (1909-1910)

Oxherd (Bokudo) (1909-1910)