Monday, Jan 23, 2023

Kompozycja z napisem ‘WEGIELD’ (1935)

Kompozycja z napisem ‘WEGIELD’ (1935)


Sign up today to get art delivered to your inbox daily.