Wednesday, Jul 12, 2023

Still Life (1909 – 1910)

Still Life (1909 – 1910)