Sunday, Oct 1, 2023

Udkast til freskerne i Viborg Domkirke. Midterhvælvingen (1896 - 1897)

Udkast til freskerne i Viborg Domkirke. Midterhvælvingen (1896 - 1897)