Sunday, Sep 4, 2022

Komposisjon I (1948)

Komposisjon I (1948)